กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทย