TO BE NUMBER ONE

 

 

โรงเรียนบ้านมาบกรูด นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีสุขภาพแข็งแรง ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่