ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

 

 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด นำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ บริเวณโรงเรียนบ้านมาบกรูด และชุมชนหมู่บ้านมาบกรูด ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่