โครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะ

 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ได้จัดโครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อสร้างวินัย และสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบกรูด 🙂 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณมากค่ะ

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่