ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

 

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบกรูด ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่