พิธีไหว้ครู

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนแสดงความระลึกถึงบุญคุณของคุณครู ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่