ประชุมผู้ปกครอง 1/2560

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านมาบกรูด จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคาร อบจ.โรงเรียนบ้านมาบกรูด 🙂 🙂 🙂 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนมากค่ะ

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่