ขับขี่อย่างปลอดภัย

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบกรูด ร่วมโครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน และทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลในครอบครัวให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติอย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านมาบกรูด

 

รูป่กิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่